Aktualności - Strona RR

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

                     Zebranie Rady Rodziców
           
06.09.2016  godz. 19.30

       Zapraszamy przedstawicieli klas do Rady Rodziców po zebraniach klasowych do stołówki szkolnej.

           Porzadek spotkania RR:

         1. Wybory do Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej na bieżący rok szkolny.
          - powołanie komisji skrutacyjnej,
          - zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Prezydium RR (min. 4 osoby) i do Komisji Rewizyjnej (min.3)
          - głosowanie.
         2. Ukonstytuowanie się nowego Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
         3. Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2015/2016.
         4. Przedstawienie budżetu RR za poprzedni rok szkolny.
         5. Udzielenie absolutorium dla ustępującej RR.
         6. Wolne wnioski.

                                    NASZE ZREALIZOWANE PROJEKTY:

                                         Zakup sprzętu nagłaśniającego
                                         Dozowniki na wodę i dostawy wody dla uczniów
                                         Wyposażenie łazienek w dozowniki i środki higieny
                                         Remont stołówki szkolnej
                                         Szafki szkolne 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego