Adres i Konto Rady Rodziców - Strona RR

Idź do spisu treści

Menu główne:

Adres i Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 95
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa
mail: rrgim95@wp.pl
http://www.rrgim95.waw.pl
NIP 951-19-42-251


WPŁATY na FUNDUSZ RADY RODZICÓW Gimnazjum Nr 95
prosimy dokonywać na konto Rady
Bank Millennium
57 1160 2202 0000 0002 2959 4995

Prosimy w tytule przelewu podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, cel (ksero i ochrona, fundusz RR).


Składki celowe wpłacane na fundusz RR w roku szkolnym 2016/2017:

  1 - ksero i ochrona  -  50 zł / ucznia.
  
  2 - dobrowolne wpłaty na fundusz Rady Rodziców - proponowana składka roczna 100zł z możliwością wpłat w ratach.

      Opłaty są liczone na ucznia za cały rok.

          Składka na
ubezpieczenie - 50 zł / ucznia - wpłaty zbierane przez skarbników klasowych i Wychowawców;
         (Ubezpieczenie EDU PLUS w Inter Risk, Suma ubezpieczenia 14.000zł)


Ważne:

        Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe.
        Rada Rodziców dysponuje pulą bezpłatnych ubezpieczeń, dla uczniów będęcych w trudnej sytuacji materialnej.
        Prosimy zgłaszać takie osoby przez Wychowawcę lub skarbnika klasy.

      Prosimy o zgłaszanie przez Wychowawców klas lub Pedagoga szkolnego wniosków na dofinansowanie wyjść, wycieczek klasowych, zakupu podręczników itp. dla uczniów naszej szkoły będących w trudnej sytuacji materialnej rodziny.
      Rada Rodziców w każdej takiej sytuacji podejmie decyzje o wysokości dofinansowania, umorzeniu wpłaty lub wykorzysta inne mechanizmy mające na celu indywidualną pomoc.
      Jesteśmy po to, żeby wspólnie działać, decydować i pomagać, jeśli jest taka potrzeba.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego